บริการ เฟรท ฟอร์เวิร์ด

Shipping Custom Agent :: Freight Forwarder :: Logistic Trucking

บริการ เฟรท ฟอร์เวิร์ด จองเรือและเครื่องบิน

ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใหญ่ กับเรา เพราะนอกจากจะเป็นการดำเนินงานแทนให้แล้ว ยังเป็นการช่วยผ่อนแรง และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับธุรกิจของลูกค้า

สินค้าแต่ละชนิด มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป การโหลดสินค้าและระยะเวลาขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าเช่นกัน ความต้องการสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายของลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราสามารถช่วยคุณจัดการเช็กเรือ / จองเรือได้ตามตารางการความพร้อมของการโหลดสินค้า หรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากที่สุด โดยบริการของเรา ครอบคลุมในส่วน

–  ตู้แห้ง

–  ตู้เย็น ควบคุมอุณหภูมิ

สำหรับส่งสินค้า ทั้งแบบเต็มตู้ 20″ / 40 ” หรือแบบ LCL

ในส่วนของการจัดส่งทางอากาศ เรามีบริการทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นเอกสารสำคัญ หรือพืชผักผลไม้ เรามีบริการตรวจสอบหาสายการบิน /ตารางเที่ยงบิน ที่รองรับกับสินค้าของท่าน

คุณลักษณะที่สำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศ

– มีความรวดเร็ว การส่งสินค้าทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็วที่สุด

– ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา

ประเภทของเทอมการซื้อขาย

EXW – Ex Works คือราคาขาย ณ.โรงงาน
เงื่อนไข การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับส่งมอบ ให้กับผู้ซื้อ ณ.สถานที่ของผู้ขายเองโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนส่งสินค้าไป ยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง

FOB – Free On Board คือราคาที่ผู้ขายส่งสินค้าแค่ระวางเรือ (ไม่ได้คิดค่าเรือ และไม่รวมค่าประกันภัย)
เงื่อนไข การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้น ไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้า
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการ ขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ ในทันทีที่ของผ่าน กาบระวางเรือไปแล้ว

CIF – Cost Insurance Freight คือราคาสินค้าที่รวมทุกอย่างแล้ว (ราคานี้พร้อมที่เป็นฐานในการคำนวนภาษีขาเข้า)
โดยผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดหาเรือที่ท่าเรือต้นทางเพื่อขนส่งสินค้าไปยังเมืองปลายทาง และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าเช่าเรือ ความเสี่ยงภัยของสินค้า หรือภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าขณะขนส่งจากท่าเรือต้นทางถึงท่าเรือปลายทาง
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงภัย ผู้ขายถึงจะจัดทำการประกันภัยระหว่างการขนส่งสินค้า

C&F – Cost Insurance Freight / CFR(CNF), Cost and Freight คือราคาสินค้าที่รวมค่าขนส่งเรือแล้ว (แต่ยังไม่มีประกันภัย)
เป็นเทอมที่นิยมมากที่สุด โดยผู้ขายฝั่งส่งออกจะนำสินค้าไปส่งที่เรือหรือเครื่องบินที่คุณติดต่อระวางไว้ เพราะกำหนดเวลาได้ดี มีคนดูแลตารางเรือที่ฝั่งของผู้ขาย เพราะผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งระหว่างประเทศ และ ค่าชิปปิ้งนั่นเอง